Cultural Values in the Story of Çaştanî Bey

Özet

Değer kavramı toplumun yüzyıllar içinde yarattığı ve bir sonraki nesle aktardığı davranış şekilleri olarak geçmektedir. Saygı, sevgi, merhamet, cesaret, vatanseverlik, aile birliği vb. değer kavramları bir kişiyi toplum içerisinde farklı bir noktaya taşıyan ve bu vasıflarla gelecek nesillere örnek olabileceği bir davranış modellemesi olarak bilinmektedir. Kültürel değerleri birçok alanda edebiyat, sanat, siyaset, eğitim ve toplum gibi birçok alanda görebilmekteyiz. Kültürel değerler açısından edebi eserler her kuşağa hitap etmesinden dolayı önemli yer tutmaktadır. Eski Uygur döneminde yazılmış olan Çaştanî Bey Hikâyesi’ni bu bağlamda değerlendirdiğimizde bize birçok değer kavramını vermektedir. Çaştanî Bey Hikâyesi, Budist hikâyelerden biri olmakla birlikte Daśakarmapathāvadānamālā’da dokuzuncu günahın anlatıldığı bölümde bulunmaktadır. Ana kahraman Çaştanî Bey, ülkesini kötü ruhlardan korumaya çalışarak bir mücadeleye girer ve sonunda Budalık mertebesine ulaşır. Bu hikâyede bulunan değer kavramı birçok alanda işlenmiş ve farklı yönleri gösterilmeye çalışılmıştır. Cesaret, vatanseverlik, saygı, merhamet, estetik, cömertlik, aile birliği, sevgi, sadakat, dini değerler, yücelik, iyilik, cömertlik ve dayanışma olmak üzere birçok değer açısından incelenmiş ve bu değerlerin eserin üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kültürel Değer, Eski Uygur, Çaştanî Bey Hikâyesi
Kaynakça