About The Book “Current Problems of Turkish Education”

Özet

Köklü bir tarihi geçmişe sahip olan Türkçe, dünya dilleri arasında önemli bir konuma sahiptir. Bu konumun her geçen gün daha iyi bir duruma getirilmesi için çeşitli araştırmalara başvurulmakta, farklı yöntem ve teknikler geliştirilmekte; yabancı veya ikinci dil olarak Türkçenin öğretimine katkı sunulmaktadır. Alan yazın incelendiğinde çeşitli çalışmalara başvurulduğu görülmektedir. Ancak Türkçenin yabancı dil veya ikinci bir dil olarak öğretiminde karşılaşılan mevcut ve güncel sorunlara yönelik az sayıda çalışmaya rastlanmaktadır. Bu çalışmada, literatürde yer alan yabancı veya ikinci dil olarak Türkçenin öğretiminde güncel sorunlara yönelik yapılmış çalışmalara, özellikle de “Türkçe Öğretiminin Güncel Sorunları” üzerine hazırlanmış olan eserin incelenmesine yer verilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe eğitimi, Yabancı dil olarak Türkçe Öğretimi, Türkçe eğitiminin güncel sorunlar.
Kaynakça