In Teaching Turkish as a Foreign Language Using Web 2.0 Tools: Example of Padlet

Özet

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin yazma becerisinde karşılaştıkları en sık sorunlar özyeterlilik düşüklüğü, kaygı ve dil bilgisi hatalarıdır. Orta seviyede (B1-B2) öğrenicilerin fiilimsi konusunda da yazma pratiğine dönüştürmelerinde sorun yaşadıkları konunun uzmanları tarafından çalışma konusu edilmiştir. Bu noktadan hareketle Web 2.0 araçlarından olan Padlet kullanılarak tarafımızca sanal sınıf gazetesi tasarlanıp uygulanan etkileşimli bir yazma etkinliği düzenlenmiştir. Etkinliğin amacı, B2 dilbilgisi dersinde öğretilen fiilimsiler konusu ile ilgili öğrenicilerin dil ve iletişim becerilerini geliştirmek, beyin fırtınası ve yaratıcı düşünme yetenekleriyle iş birliğine dayalı bir ürün oluşturmasını sağlamak, öğrendiklerini gerçek hayat deneyimleriyle pekiştirmek, yanlış yapma kaygılarını ortadan kaldırarak duygularını ve düşüncelerini özgürce ifade etmelerini sağlamaktır. Etkinliğin sonunda Padlet ve etkinlik hakkında öğrenici görüşleri tespit edilmiş, işbirlikçi yazma etkinliği ve araştırma sonuçları verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, Padlet, Web 2.0 araçları
Kaynakça