On the Inadequacy of Activity Design Studies in Teaching Turkish as a Foreign Language

Özet

Türkçe, dünyada en çok konuşulan diller arasında yerini alan ve her geçen gün insanlar tarafından öğrenilme isteği artan bir dil olmakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik ve diplomatik güçlenmesi ile hem yurt içinde hem de yurt dışında öğretimi yapılan bir dil hüviyetini kazanmıştır. Yabancılara Türkçe öğretiminde etkinlikler, öğrenimin ve öğretimin etkili bir biçimde gerçekleşmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda alan yazında yapılan çalışmalar ve tasarlanan etkinliklerin alanda hâlihazırda çalışan öğreticilere sunulması gerekmektedir. Literatür tarandığında yabancılara Türkçe öğretimi alanında yapılan çalışmaların eğilimleri incelenmiş ve etkinlik tasarlama ile ilgili toplamda 25 adet makale ve lisansüstü çalışma tespit edilmiştir. Bu da alan yazında olan bir eksikliğin neticesidir. Sonuç olarak, yüksek lisans ve doktora tezlerinde etkinlik önerileri deneysel sonuçları ile sunulabilir, etkinlik tasarlama çalışmaları dil düzeylerine göre yapılandırılabilir, alan yazında yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında yapılan etkinlik tasarlama çalışmalarında yer alan etkinlikler bir ciltte toplanabilir şeklinde önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Yabancılara Türkçe Öğretimi, Etkinlik Tasarımı
Kaynakça