The Examination of Cultural Elements in Turkish Language Teaching to Foreigners: A Case Study of Uludağ Turkish Teaching Set (A2)

Özet

Dil, insanların ait oldukları toplumu ve kültürü yansıtma aracıdır. Bu sebeple de dil öğretimi sürecinde o dili konuşan toplumunun yapısını ve kültürel değerlerini doğru aktarmak da önem arz etmektedir. Bir yabancı dil öğrenmek, sadece bir dilin yapısal kullanımını değil; aynı zamanda o dile ait yeni bir kültürle tanışmayı, o kültürle aşina olmayı ve nihayetinde o kültürü benimsemeyi de içerir. Bu bağlamda, yabancılara Türkçe öğretiminin (YTÖ) önemli bir unsuru Türk kültürünün de öğretilmesidir. Bu öğretim için hazırlanan materyallerin temel bir parçası olan ders kitapları hedef dilin kültürünü en etkili şekilde yansıtmalıdır. Bu araştırmada, Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan Uludağ Türkçe Öğretim Seti-A2 seviye kitabında yer alan metinlerde Türk kültürü ile ilgili hangi unsurların yer aldığı tespit edilip alt başlıklarla sınıflandırılıp yorumlanmıştır. Araştırma bulgularına göre, temel kullanıcı (A2) seviyesi için hazırlanan bu ders kitabında kültürel unsurlardan ‘günlük yaşam, sosyal yaşam ve coğrafya ve mekânlar’ konularında oldukça fazla aktarım tespit edilmiş; ‘gelenek, folklor, müzik, yeme içme alışkanlıkları’ konularında bazı eksiklikler görülmüş; ‘yasaklar, dil ve tarih bilinci ve sevgisi, değerler, doğum ve evlilik gelenekleri, danslar’ konularında ise herhangi bir veriye rastlanmamıştır. Bulgular dil öğretimi açısından yorumlanmış ve YTÖ alanı için öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Kaynakça