Afganistan’daki Türkçe Öğretimi Merkezleri Üzerine Bir Değerlendirme
(An Evaluation on Turkish Teaching Centers in Afghanistan )

Yazar : Mohammad Asif Ali    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 2/3
Sayfa : 222-233
    


Abstract
Bu çalışmada Afganistan’daki Türkçe öğretim merkezlerinin güncel durumu incelenmiştir. Afganistan’da Türkçe uzun zamandan beri en önemli yabancı dillerden biri olarak öğretilmektedir. Bu çalışmada ülkede Türkçe öğretiminin tarihçesi tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Afganistan’daki Türkçe öğretim merkezlerin ne zaman kurulduğu, bu merkezlerde hangi Türkçe öğretim setlerinin kullanıldığı, kaç Türkçe dil merkezi olduğu, öğretim elemanı sayısı ve derslik sayısı hakkında son bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, son yıllarda Afganistan’da sivil bölgelerde bazı Türkçe eğitim merkezleri eklenirken, askeri eğitim merkezlerinde Türkçe öğretim faaliyetleri azalmıştır. Çalışmanın sonunda, dilin sosyal etkileşim yönü ve dil ile düşünce arasındaki ilişki dikkate alınarak, Afganistan’daki Türkçe öğretim merkezlerinin geleceğine yönelik bazı öneriler sunulmuştur.

Keywords
Afganistan, Türkçe Öğretim Merkezleri, Türkoloji

Özet
In this study, the situation of Turkish language teaching centres in Afghanistan was evaluated. Turkish has been taught as one of the most important foreign languages in Afghanistan for a long time. In this study, it was tried to determine the history of Turkish language teaching in the country. In addition, it is aimed to give the latest information about when the Turkish teaching centres in Afghanistan were established, which Turkish teaching sets are used in these centres, how many Turkish language centres there are, the number of teaching staff and the number of classrooms. According to the results obtained, while some Turkish education centers have been added in civilian areas in Afghanistan in recent years, Turkish teaching activities in military education centers have decreased. At the end of the study, considering the social interaction aspect of language and the relationship between language and thought, some suggestions for the future of Turkish language teaching centers in Afghanistan are presented.

Anahtar Kelimeler
Afghanistan, Turkish Teaching Centers, Turcology