Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi’nin Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Alanına Katkıları - Bir Kaynakça Çalışması
(Contributions of International Journal of Turkish Literature Culture Education (TEKE) to the Field of Teaching Turkish to Foreigners- A Bibliographical Study )

Yazar : İsmail ÇOBAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 3/1
Sayfa : 35-50
    


Abstract
Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde geçmişten günümüze pek çok aşama kaydedilmiştir. Öğretimdeki bu ilerlemede konu ile ilgili yapılan akademik çalışmaların katkısı da oldukça fazladır. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi de yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi ile ilgili hazırlanmış pek çok makalenin yayımlanmasına fırsat sunmuştur. Dergide yer alan makalelerin niteliği ve niceliği bunların kaynakça olarak bir araya getirilmesi amacını ortaya çıkarmıştır. Tarama yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada doküman analizi tekniğine başvurulmuştur. Çalışmada Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi’ndeki yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi ile ilgili makaleler Dergi’nin DergiPark yayın sayfası taranarak belirlenmiştir. Yapılan incelemede 76 makalenin söz konusu alan ile doğrudan ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Makaleler yazar sayısı ve yıllara göre dağılım bakımından incelenmiş ardından makalelerin kaynakçasına yıllara göre yer verilmiştir.

Keywords
TEKE, Yabancı dil, Türkçe

Özet
Much progress has been made in teaching Turkish as a foreign language from the past to the present. The contribution of academic studies on the subject to this progress in education is also significant. International Journal of Turkish Literature Culture Education (TEKE) also provided the opportunity to publish many articles on teaching Turkish as a foreign language. The quality and quantity of the articles in the journal necessitated the purpose of bringing them together as a bibliography. In the study carried out by scanning method, the document analysis technique was used. In the study, articles on teaching Turkish as a foreign language in the International Journal of Turkish Literature Culture Education (TEKE) were determined by scanning the DergiPark publication page of the journal. In the analysis, it was determined that 76 articles were directly related to the field in question. The articles were examined in terms of the number of authors and distribution by year, and then the bibliography of the articles was included by year.

Anahtar Kelimeler
TEKE, Foreign language, Turkish