Baş Editör(ler)

Bezgek Yabancılara Türkçe Öğretimi Dergisi Eylül 2022 sayısı


Baş Editör(ler)

Doç. Dr. Faruk POLATCAN


Editör(ler)

Dr. Bahattin ŞİMŞEK


BURSA  2022
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Yasin Aktaş - Fatih YILMAZ  
Araştırma Topluluğu Bağlamında Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretildiği Sanal Sınıflar

 1/1, Ss, 1-19

Virtual Classes in Which Turkish is Taught as a Foreign Language Within the Community of Inquiry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56987/bezgek.4
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

İsmail ÇOBAN  
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Müziğin Yeri: Bir Horon Örneği

 1/1, Ss, 20-37

The Place of Music in Teaching Turkish to Foreigners: Example of a Horon
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56987/bezgek.5
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Bahattin ŞİMŞEK  
Yabancılara Türkçe Öğretmek Amacıyla Yazılmış “Grammar of the Turkish Language” (1709) ile “A Simple Transliteral Grammar of the Turkish Language with Dialogues and Vocabulary” (1877) Adlı Kitapların İçerdikleri Söz Varlığının Karşılaştırılması

 1/1, Ss, 38-51

A Comparison of the Books “Grammar of the Turkish Language” (1709) and “A Simple Transliteral Grammar of the Turkish Language with Dialogues and Vocabulary” (1877) Written to Teach Turkish to Foreigners in Terms of the Vocabulary They Contain
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56987/bezgek.2
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Muhammet Lütfü AKYÜZ  
Gülten Dayıoğlu’nun “Yurdumu Özledim” Adlı Eserinden Hareketle Avrupalı Türklerin Eğitim, Dil ve Kültür Alanında Karşılaştığı Sorunlar

 1/1, Ss, 52-65

From Gülten Dayıoğlu’s “Yurdumu Özledim”, the Problems Encountered by European Turks in the Field of Education, Language and Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56987/bezgek.3
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

İsmail EMİRŞAH  
BUGU Dil ve Eğitim Dergisi Hakkında

 1/1, Ss, 66-78

About of BUGU Journal of Language and Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56987/bezgek.6
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |