Baş Editör(ler)

Bezgek Yabancılara Türkçe Öğretimi Dergisi Aralık 2022 sayısı


Baş Editör(ler)

Doç. Dr. Faruk POLATCAN


Editör(ler)

Dr. Bahattin ŞİMŞEK


BURSA  2022
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Onur Er - Burak ŞAHİN - Hakan SARITİKEN  
İkinci Dil Olarak Türkçe Öğrenen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyal Faaliyetlere Katılmaya Yönelik Kaygıları

 1/2, Ss, 79-87

Anxieties of Foreign Students Learning Turkish as a Second Language About Participating in Social Activities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56987/bezgek.9
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Harun ŞAHİN  
Türkiye'de Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Eğitimsel Engel Algıları Üzerine

 1/2, Ss, 88-97

International Students’ Perceptions of Educational Barriers in Türkiye
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56987/bezgek.11
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Meryem DYLA - Kübra ŞENGÜL  
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar: Arnavutluk Örneği

 1/2, Ss, 98-118

Problems in Teaching Turkish as a Foreign Language: The Case of Albania
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56987/bezgek.12
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Yasin Aktaş  
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yazma Becerisi İçin Dijital Yazma Asistanları Önerisi

 1/2, Ss, 119-132

Suggesting Digital Writing Assistants for Writing Skills in Teaching Turkish as a Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56987/bezgek.13
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Cihad DEMİR  
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Öğrenme Profillerinin Değerlendirilmesi

 1/2, Ss, 133-156

Evaluation of Language Learning Profiles in Teaching Turkish as a Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56987/bezgek.10
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Elif TEKİN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Doç. Dr. Onur ER ve Prof. Dr. Semra ALYILMAZ’ın “Web 2.0 Araçları ile Kültür Destekli Yabancılara Türkçe Öğretimi” Adlı Eseri Üzerine

 1/2, Ss, 157-161

Assoc. Dr. Onur ER and Prof. Dr. Semra ALYILMAZ’s Work “Teaching Turkish to Foreigners with Culture Support with Web 2.0 Tools”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56987/bezgek.8
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |