Baş Editör(ler)

Bezgek Yabancılara Türkçe Öğretimi Dergisi Mart 2023 sayısı


Baş Editör(ler)

Doç. Dr. Faruk POLATCAN


Editör(ler)

Dr. Bahattin ŞİMŞEK


BURSA  2023
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Cengiz ALYILMAZ  
Eski Türkler Yabancı Dil Biliyorlar Mıydı?

 2/1, Ss, 1-31

Did the Early Turks Speak Any Foreign Language?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56987/bezgek.17
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ayşe ARSLAN  
Orta Asya’da Doğu Süryani Kilisesi’ne Mensup Türklerin Mirası: Mezar Taşları (XIII ve XIV. Yüzyıllar)

 2/1, Ss, 32-44

The Legacy of the Turks of the Eastern Syriac Church in Central Asia: Tombstones (XIII and XIV. Centuries)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56987/bezgek.20
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ebru ÖZDOĞAN  
Çaştanî Bey Hikâyesi’nde Kültürel Değerler

 2/1, Ss, 45-56

Cultural Values in the Story of Çaştanî Bey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56987/bezgek.14
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Kübra ŞENGÜL - Olha DIDKIVSKA  
Ukraynalıların Türkçe Öğrenme Sürecinde Ukraynaca-Türkçe Dil Farklılıklarından Kaynaklanan Sorunları

 2/1, Ss, 57-71

Ukrainians’ Problems in the Process of Learning Turkish Resulting from Ukrainian-Turkish Differences
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56987/bezgek.18
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Zeynep DOMAZETOVA  
“Türkçe Eğitiminin Güncel Sorunları” Adlı Eser Üzerine

 2/1, Ss, 72-86

About The Book “Current Problems of Turkish Education”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56987/bezgek.22
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |