Baş Editör(ler)

Bezgek Yabancılara Türkçe Öğretimi Dergisi Aralık 2023 sayısı


Baş Editör(ler)

Doç. Dr. Faruk POLATCAN


Editör(ler)

Dr. Bahattin ŞİMŞEK


BURSA  2023
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Yasin Aktaş - Sadık Beklen - Şahin Özaydın  
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Mobil Teknoloji Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri

 2/4, Ss, 237-248

Students’ Opinions on Mobile Technology Applications in Teaching Turkish as a Foreign Language

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Cansu Karabulut  
Ana Dil ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisine İlişkin Ölçek Çalışmalarının İncelenmesi

 2/4, Ss, 249-260

Examining the Scales for Speaking Skills in Teaching Turkish as a Native Language and a Foreign Language

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Serkan Demirel  
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Üretimsel Dil Öz Yeterliklerinin İncelenmesi

 2/4, Ss, 261-276

Examining the Productive Language Self-Efficacy of Students Learning Turkish as a Foreign Language

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Gamze Yılmaz  
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Karşılaşılan Sorunları Ele Alan Makalelerin İncelenmesi (2013-2023)

 2/4, Ss, 277-290

An Analysis of Articles on the Problems Encountered in Teaching Turkish as a Foreign Language (2013-2023)

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Can Çara  
Ana Dil ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisine Yönelik Ölçeklerin İncelenmesi

 2/4, Ss, 291-302

Examining the Scales for Listening Skills in Teaching Turkish as a Native Language and a Foreign Language

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |