Son Sayı

Bezgek Yabancılara Türkçe Öğretimi Dergisi Eylül 2023 sayısı


Editör

Doç. Dr. Faruk POLATCANEditör Yardımcısı

Dr. Bahattin ŞİMŞEK


BURSA  2023
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Hatice ORUÇ  
Türkiye’de İki Dillilik Konulu Tezler Üzerine Bibliyometrik Bir İnceleme (1988-2022)
 2/3,(2/3) , 180-194

A Bibliometric Study on Dissertations on Bilingualism in Türkiye (1988-2022)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56987/bezgek.29
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyüp Aydoğdu  
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Web 2.0 Araçlarının Kullanımı: Padlet Örneği
 2/3,(2/3) , 195-208

In Teaching Turkish as a Foreign Language Using Web 2.0 Tools: Example of Padlet
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56987/bezgek.30
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Hasan Çakır  
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Düzeltici Geri Bildirimin Etkisi
 2/3,(2/3) , 209-221

The Effect of Corrective Feedback in Teaching Turkish as a Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56987/bezgek.31
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mohammad Asif Ali  
Afganistan’daki Türkçe Öğretimi Merkezleri Üzerine Bir Değerlendirme
 2/3,(2/3) , 222-233

An Evaluation on Turkish Teaching Centers in Afghanistan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56987/bezgek.32
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Demirel - Abdulvahap AVŞAR  
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Etkinlik Tasarlama Çalışmalarının Yetersizliği Üzerine
 2/3,(2/3) , 234-236

On the Inadequacy of Activity Design Studies in Teaching Turkish as a Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56987/bezgek.34
Özet | Abstract | Tam Metin |