Ukrainians’ Problems in the Process of Learning Turkish Resulting from Ukrainian-Turkish Differences

Özet

İçinde bulunduğumuz hızla gelişen çağ bireylerden birtakım nitelikler talep etmektedir. Bunlardan biri, günümüz dünyasında neredeyse şart haline gelmiş yabancı dile hakimiyettir. Türkçe, özellikle son on yıllarda dünya çapında çok tercih edilen dil konumundadır. Özellikle ticaret ve turizm sektörlerindeki gittikçe sağlamlaşan iş birlikleri sayesinde Türkçenin çok revaçta olduğu ülkelerden biri de Ukrayna’dır. Bu sebepten dolayı Ukrayna’da bulunan çeşitli üniversitelerde Türkoloji bölümleri, Türk dili ve kültür merkezleri, Türkçe dil kursları kurulmuştur. Ukraynalıların Türkçe öğrenme taleplerini karşılamak üzere, dünyanın 54 ülkesinde hizmet sunan Yunus Emre Enstitüsü Ukrayna’nın başkenti Kıyiv’de de faaliyet göstermektedir. Dillerin gerek kökenleri gerek ise yapıları bakımından yapılan sınıflandırmalara göre Türk ve Ukrayna dilleri farklı dil ailelerine mensuptur. Kökenleri ve yapılarının farklı olması, aralarında farklı düzeylerde çok sayıda farklılığın bulunmasının nedenidir. İki dilin arasında bu denli çok farklılığın bulunması, elbette ki, dil öğrenme sürecinde pek çok sorun, zorluk ve hataya yol açmaktadır. Bu sorun ve zorlukların sıklıkla ortaya çıktığı düzeyleri, konuları ve sebeplerinin farkında olmanın, dil öğrenme sürecinin kolaylaştırılmasında rolü çok büyüktür. Ukrayna’nın köklü üniversitelerinde görev yapan Türkçe öğretmenleri ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde toplanan ve içerik analizi yöntemi ile analiz edilen verilerin, Türkçeye hem yeni başlayan hem öğrenmeye devam eden Ukraynalı öğrenciler için faydalı olacağına inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler
Yabancılara Türkçe Öğretimi, Ukraynalılara Türkçe Öğretimi, Ukrayna’da Türkçe Öğretimi.
Kaynakça