Baş Editör(ler)

Bezgek Yabancılara Türkçe Öğretimi Dergisi Mart 2024 sayısı


Baş Editör(ler)

Doç. Dr. Faruk POLATCAN


Editör(ler)

Dr. Bahattin ŞİMŞEK


BURSA  15.03.2024
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Aynur Aksel - Ülkü Selin Yıldız  
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ders Kitabındaki Kültürel Unsurların İncelenmesi: Uludağ Türkçe Öğretim Seti (A2) Örneği

 3/1, Ss, 1-16

The Examination of Cultural Elements in Turkish Language Teaching to Foreigners: A Case Study of Uludağ Turkish Teaching Set (A2)

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Akif Şimşek  
Yabancı Yazarlar Tarafından Yazılmış Türkçe Sözlüklerin İncelenmesi (13.Yüzyıl-20.Yüzyıl)

 3/1, Ss, 17-34

The Examination of Turkish Dictionaries Written by Foreign Authors (13. Century- 20. Century)

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

İsmail ÇOBAN  
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi’nin Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Alanına Katkıları - Bir Kaynakça Çalışması

 3/1, Ss, 35-50

Contributions of International Journal of Turkish Literature Culture Education (TEKE) to the Field of Teaching Turkish to Foreigners- A Bibliographical Study

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Orkun Özaşık  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Fazıl Özdamar’ın İran Türklerinde Köroğlu Destanı Adlı Çalışmasının Tanıtımı

 3/1, Ss, 51-61

The Introduction of Fazıl Özdamar’s “The Epic of Köroğlu among Iranian Turks”

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Bahar Arguz - Simge Bilbey  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: “Türkçenin İkinci / Yabancı Dil Olarak Öğretimi” Adlı Eser Üzerine

 3/1, Ss, 62-75

On The Work Titled “Teaching Turkish As A Second / Foreign Language”

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |